Biblioteka w kościele O.O. Franciszkanów w Gnieźnie